Adiunkt, Wydział Zarządzania, Katedra informatyki

dr Przemysław Rusiecki

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Moje Przedmioty w tym semestrze

dr Przemysław Rusiecki, GWSH

Ogólny zespół wykładowcy

WSZYSCY STUDENCI
Ogólne sprawy, konsultacje oraz praktyki studenckie dla kierunku Informatyka

Zarządzanie informacją i praca grupowa w chmurze, dr Przemysław Rusiecki

Informatyka w turystyce
i rekreacji

STUDIA NIESTACJONARNE
Wykłady: 14h, Ćwiczenia: 14h

[ Dostęp na zaproszenie ]

Systemy informacyjne i rezerwacyjne w obsłudze lotniczej

Systemy informacyjne i rezerwacyjne
w obsłudze lotniczej

STUDIA NIESTACJONARNE
Wykłady: 8h, Ćwiczenia: 12h

[ Dostęp na zaproszenie ]

E-biznes i handel internetowy | dr P. Rusiecki

E-BIZNES i HANDEL INTERNETOWY

STUDIA STACJONARNE
Wykłady: 18h, Ćwiczenia 24h

[ Dostęp na zaproszenie ]

E-biznes i handel internetowy kurs dr P. Rusiecki

Zarządzanie informacją
i praca grupowa w chmurze

STUDIA STACJONARNE
Wykłady: 12h, Ćwiczenia: 20h

[ Dostęp na zaproszenie ]

E-biznes z elementami e-marketingu | dr Rusiecki P.

Biznesowe wykorzystanie usług chmurowych

STUDIA NIESTACJONARNE (WIEDEŃ)
Konwersatorium: 16h

[ Dostęp tylko na zaproszenie ]

Szukasz materiałów do ćwiczeń lub wykładów?

Materiały do zajęć w Teams

Wszystkie materiały do zajęć znajdziesz w swojej grupie zajęciowej (zespole) w programie Microsoft Teams. Na kanale Ogólnym odszukaj Notes zajęć i zapoznaj się z dodatkowymi materiałami do ćwiczeń oraz wykładów.

Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi służących do nauki na odległość oraz współpracy zespołowej. Do naszych zajęć zalecam aby zainstalowali Państwo wersję klasyczną programu Teams.

Bierzemy udział w Akademii IT Microsoftu. W związku z tym każdy ze studentów otrzyma dodatkowe materiały online dzięki, którym będzie mógł we własnym zakresie oraz we własnym tempie w zaciszu domowym doskonalić wiedzę zdobytą w trakcie ćwiczeń.

Program Microsoft IT Academy ma na celu współpracę firmy Microsoft z uczelniami w obszarze edukacji akademickiej związanej z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia uczelniom wspieranie swoich studentów z zakresu profesjonalnego przygotowania do korzystania z technologii firmt Microsoft m.in dzięki udostępnionym przez nią specjalistycznym kursom i programom szkoleniowym.

każdy z moich studentów otrzymuje materiały

do samodzielnej nauki

Do każdego z przedmiotów macie Państwo udostępnione przeze mnie materiały w postaci lekcji wideo, materiałów w PDF oraz w przypadku wybranych przedmiotów wykład dostępny jest w formie kursu na platformie e-learningowej uczelni.

każdy ze studentów GWSH otrzymuje bezpłatnie dostęp do

poczty oraz pakietu Microsoft Office 365

Pełny pakiet biurowy dla studentów

Office 365

Każdy student otrzymuje skrzynkę pocztową w domenie @gwsh.pl oraz dostęp do dysku chmurowego oraz programów klasycznych Word, Excel, PowerPoint, Outlook i aplikacji online np. Forms, Sway, Planner, Stream i wielu innych

Skrzynka pocztowa

Każdy ze studentów otrzymuje skrzynkę pocztową w domenie @gwsh.pl

Aplikacje online

Dostęp do aplikacji online np. Forms i Sway, Planner itp.

Klasyczne aplikacje

Najnowszy pakiet Office 365 można zainstalować na 5 urządzeniach

Dysk chmurowy

Przestrzeń na przechowywanie danych

Szukasz terminów konsultacji?

Nie musisz czekać na wyznaczony termin konsultacji gdyż jestem do Państwa dyspozycji praktycznie cały czas. Zapraszam do kontaktu poprzez czat lub rozmowę w Teams